Đường đua số - 0051

Bài trước Bài tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Template Đường đua số
Trên Edulive, Template Đường đua số là một nội dung mẫu về trò chơi tương tác.

Trên đường di chuyển ô tô gặp chở ngại là các câu hỏi, Bạn hãy trả lời các câu hỏi để ô tô có thể đi về tới đích

Để chỉnh sửa nội dung, thay đổi chủ đề và đáp án. Bạn thực hiện như sau:

Trước hết, từ giao diện chính, chọn vào nút Thêm slide ở góc dưới bên phải
Rồi nhập nội dung để tìm kiếm là Đường đua số
Rồi chọn vào template đó
Tiếp tục mình sẽ chọn vào nút Thiết lập ở góc dưới bên phải
Sau đó sẽ hiện ra bảng thiết lập, bạn sẽ chỉnh sửa nội dung ở bảng này

Trong bảng thiết lập này, thay câu hỏi và đáp án theo các nhóm
Xóa nội dung mẫu đi và nhập nội dung mới theo ý muốn
Bạn thêm ngoặc nhọn vào đáp án muốn ẩn đi.
Làm tương tự cho các nhóm
Bạn có thể chọn thêm mới để thêm câu hỏi, hoặc chọn biểu tượng thùng rác để xóa câu hỏi đi
Sau đó, bạn có thể thay âm thanh, nhạc nền, thay đổi ảnh nền, logo từ máy tính hoặc ảnh mẫu của Edulive.
Sau đó, bạn hãy chọn nút Áp dụng để lưu các chỉnh sửa
Chúng ta cùng xem thử

Bạn hãy trả lời các câu hỏi để ô tô có thể đi về tới đích

Việc sử dụng template sẽ giúp mất ít thời gian soạn giảng mà vẫn có những nội dung chất lượng
Hãy chuyển các ý tưởng của bạn thành bài giảng hấp dẫn trên Edulive
Chúc bạn thao tác thành công!