Giới thiệu Bài giảng tương tác

Bài trước Bài tiếp theo

Bài học là nội dung được tạo từ công cụ do Edulive phát triển, cho phép bạn sử dụng để thiết kế ra các nội dung tương tác như bài giảng, phiếu ôn tập, thiết bị dạy học số, trò chơi giáo dục ... Với hàng ngàn mẫu, hình ảnh, font chữ có sẵn bạn có thể thiết kế một cách dễ dàng và nhanh chóng.