Giới thiệu phiếu bài tập

Bài trước Bài tiếp theo

Phiếu bài tập là công cụ do Edulive phát triển, bạn có thể sử dụng để tạo các phiếu bài tập với đa dạng loại câu hỏi tương tác: một lựa chọn, đa lựa chọn, nối, kéo thả... Với ngân hàng câu hỏi mẫu có hàng nghìn câu hỏi được Edulive biên soạn sẵn để bạn trực tiếp sử dụng hoặc bạn cũng có thể tự tạo ngân hàng câu hỏi cho riêng bản thân mình. Với những phiếu bài tập được bạn soạn giảng hoàn chỉnh thì bạn có thể trực tiếp giao cho học sinh của mình làm, luyện tập và bạn có thể in ra để giao cho học sinh.