Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 2 - Học kỳ 2

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 2 Toán 26704 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 2 học kỳ 2 phiếu ôn tập Toán 2 học kỳ 2
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 19: Bài tập phép nhân và bảng nhân 2

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 20: Bài tập bảng nhân 5 và phép chia

Phiếu ôn tập toán 2: Ôn tập số bị chia, số chia, thương và bảng chia 2, bảng chia 5 - Tuần 21

Phiếu bài tập Toán 2 tuần: Bài tập Tết 2022

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 22: Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 23: Khối trụ, khối cầu, luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 24: Đơn vị chục, nghìn, trăm - Các số tròn trăm, tròn chục - So sánh các số tròn trăm, tròn chục

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 25: Số có ba chữ số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 26: Số có ba chữ số, viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 27: ĐỂ-XI-MÉT, MÉT, KI-LÔ-MÉT, giới thiệu về tiền Việt Nam

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 28: Luyện tập chung, phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 29: Phép cộng (có nhớ), phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 30: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 31: Luyện tập chung, thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu Biểu đồ tranh

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 32: Chắc chắn, có thể, không thể, bài tập các số trong phạm vi 1000, bài tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 33: Bài tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 34: Bài tập phép nhân, phép chia bài tập hình học

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 35: Bài tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng bài tập chung

Đánh giá

04-04-2023 19:43

OK

03-02-2023 16:37

.

22-09-2022 15:00

Ok
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser