Quay lại

Thực hành tương tác - Vở bài tập Toán 1 - Tập 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 1 Toán 1503 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

Hướng dẫn thực hành giải bài tập Toán trong Vở bài tập Toán 1 Tập 2 của bộ sách Chân trời sáng tạo với dạng số hóa tương tác giúp cho các em học sinh luyện tập, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 1 một cách đơn giản, dễ dàng, lôi cuốn. Thực hành tương tác có những ưu diểm như sau:

  • Thời lượng mỗi bài từ 10-15 phút giúp các em tập trung dễ dàng
  • Dẫn bài thực hành lôi cuốn bằng các nhân vật hoạt hình đáng yêu
  • Mỗi tiết thực hành là một hành trình khám phá ly kỳ, hấp dẫn với các thử thách trí tuệ
  • Nội dung bám sát vở bài tập Toán 1 tập 2 của bộ sách chân trời sáng tạo
  • Lồng ghép vào đó là các bài học về tính kiên trì, dũng cảm, bình tĩnh, tốt bụng, giúp đỡ mọi người..
  • Thiết kế sinh động, phong phú các dạng tương tác giúp các em dễ dàng vượt qua các bài tập.
Thực hành Toán Vở bài tập toán 1 vở bài tập tương tác toán 1 tập 2 chân trời sáng tạo thực hành làm bài tập thực hành giải bài tập thực hành giải toán.
Nội dung
Phần 5. Các số đến 100

Chủ đề 37: Chục – Số tròn chục, trang 22 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 38: Các phép tính dạng 30 + 20, 50 – 20, trang 26 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 39: Chục – Đơn vị, trang 27 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 40: Các số đến 40, trang 29 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 41: So sánh các số, trang 33 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 42: Các số đến 100, trang 37 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 43: Bảng các số từ 1 đến 100, trang 44 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 44: Các phép tính dạng 34 + 23, 57 – 23, trang 50 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 45: Em làm được những gì?, trang 54 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 46: Các ngày trong tuần, trang 56 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 47: Tờ lịch của em, trang 58 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 48: Thực hành và trải nghiệm, trang 60 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 49: Kiểm tra, trang 62 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 50: Độ dài, trang 64 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 51: Đo độ dài, trang 66 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 52: Xăng-ti-mét. Đơn vị đo độ dài, trang 68 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 53: Em làm được những gì?, trang 71 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 54: Ôn tập cuối năm (tiết 1), trang 79 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 54: Ôn tập cuối năm (tiết 2), trang 84 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 55: Thực hành và trải nghiệm, trang 90 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Chủ đề 56: Kiểm tra cuối năm, trang 92 - Vở bài tập Toán 1 Tập 2 - CTST

Đánh giá

18-01-2024 14:20

rất tốt
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser