Quay lại

Bài giảng Tiếng Việt lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Tập 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 1 Tiếng Việt 4292 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

Bài giảng Tiếng Việt lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Tập 1 được phòng đào tạo phát triển phục vụ cho giáo viên giảng dạy trên lớp

lớp 1 Tiếng Việt Chân trời sáng tạo Tập 1
Nội dung
Đánh giá

03-02-2023 16:34

Bài học rất tuyệt vời, đầy đủ kiến thức, hình ảnh đẹp. Cảm ơn thầy ạ
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser