Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 1 - Học kỳ 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 1 Toán 56837 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 1 học kỳ 1 phiếu ôn tập Toán 1 học kỳ 1
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 1: Các số 0... 10

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 2: Nhỏ hơn, lớn hơn và bằng

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 3: Ôn tập số phạm vi 10, nhiều hơn, ít hơn và bằng

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 4: So sánh số, dấu lớn hơn (>), dấu nhỏ hơn (<) và dấu bằng (=)

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 5: So sánh số, mấy và mấy

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 6: Mấy và mấy - Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 7: Luyện tập chung - Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 8: Thực hành lắp ghép xếp hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 9 - Luyện tập chung, Phép cộng trong phạm vi 10

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 10 - Luyện tập chung, Phép cộng trong phạm vi 10 (Phần 2)

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 11: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 13: Phép trừ, bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 14: Luyện tập chung, phép trừ, bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 15: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật, vị trí, hướng trong không gian

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 16: Luyện tập chung Khối lập phương, khối hộp chữ nhật, vị trí, hướng trong không gian

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 18: bài tập cuối học kỳ 1

Đánh giá

08-10-2023 16:14

Good.

12-06-2023 14:11

cảm ơn edu live rất nhiều.

03-02-2023 09:04

Tuyệt vời

13-01-2023 19:04

Hay

27-12-2022 08:50

Rất hay để cho các em học.

04-10-2022 16:50

Rất hay

22-09-2022 16:39

Bài rất hay
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser