Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 2 - Học kỳ 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 2 Toán 27722 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 2 học kỳ 1 phiếu ôn tập Toán 2 học kỳ 1
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 1: Bài tập các số đến 100

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 2: Số hạng và tổng

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 3: Bài tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 4: Bài tập phép cộng có nhớ trong phạm vi 20

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 5: Bảng cộng (qua 10), bài toán về thêm, bớt một đơn vị

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 6: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 20

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 7: Bảng trừ qua 10, giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 8: Luyện tập chung về cộng trừ qua 10 trong phạm vi 20

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 9: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-gam, lít

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 10: Phép cộng (có nhớ) có hai chữ số với một chữ số trong phạm vi 100

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 11: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trong phạm vi 100

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 12: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trong phạm vi 100

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 13: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trong phạm vi 100

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 14: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trong phạm vi 100 (Phần 2)

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 15: Bài tập về hình phẳng

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 16: Bài tập về ngày, tháng, giờ, phút

Phiếu bài tập Toán 2 tuần 18: Bài tập cuối học kỳ 1

Đánh giá

16-12-2023 17:51

Bài giảng rất thú vị

07-02-2023 21:02

NGON LUN
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser