Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 3 - Học kỳ 2

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 3 Toán 19885 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 3 học kỳ 2 phiếu ôn tập Toán 3 học kỳ 2
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 19: Các số có bốn chữ số, số 10000

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 20: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng, so sánh các số trong phạm vi 10000, phép cộng các số trong phạm vi 10000

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 21: Phép trừ trong phạm vi 10 000, tháng - năm

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 22: Tháng năm. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Vẽ trang trí hình tròn. Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

Phiếu bài tập Toán 3: Bài tập TẾT 2022

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 23: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 24: Làm quen với chữ số La Mã. Thực hành xem đồng hồ

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 25: Thực hành xem đồng hồ. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tiền Việt Nam

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 26: Làm quen với thống kê số liệu

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 27: Các số có 5 chữ số. Số 100000

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 28: So sánh các số trong phạm vi 100 000. Diện tích của 1 hình. Đơn vị đo diện tích xăng-ti-mét vuông

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 29: Diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình vuông. Phép cộng các số trong phạm vi 100000

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 30: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000. Tiền Việt Nam

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 31: Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số. Chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 32: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 33: Bài tập các số đến 100000, bài tập 4 phép tính trong phạm vi 100000

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 34: Bài tập 4 phép tính trong phạm vi 100000, bài tập về đại lượng, bài tập về hình học, bài tập về giải toán

Phiếu bài tập Toán 3 tuần 35: Bài tập về giải toán, luyện tập chung

Đánh giá

29-03-2024 21:07

hay

25-01-2024 15:17

khá quá

16-01-2023 21:00

tôi rất hài lòng với giáo trình này
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser