Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 4 - Học kỳ 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 4 Toán 27060 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 4 học kỳ 1 phiếu ôn tập Toán 4 học kỳ 1
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 1: Ôn tập các số đến 100000, biểu thức có chứa 1 chữ

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 2: Các số có 6 chữ số, hàng và lớp, so sánh các số có nhiều chữ số, triệu và lớp triệu, luyện tập

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 3: Triệu và lớp triệu, dãy số tự nhiên

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 4: Tấn-tạ-yến, Đơn vị đo khối lượng, Giây-Thế kỷ

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 5: Luyện tập giây, thế kỷ, tìm số trung bình cộng, biểu đồ

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 6: Luyện tập chung - phép cộng, phép trừ

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 7: Tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 8: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số - Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 9: Hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 10: Nhân với số có 1 chữ số Tính chất giao hoán của phép nhân

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 11: Tính chất kết hợp của phép nhân, nhân với số có tận cùng là chữ số 0, đề - xi - mét vuông, mét vuông

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 12: Nhân 1 số với 1 tổng, nhân 1 số với 1 hiệu, Nhân với số có 2 chữ số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 13: Giới thiệu nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11,nhân với số có 3 chữ số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 14: Chia 1 tổng cho 1 số, chia cho số có 1 chữ số, chia 1 số cho 1 tích, chia 1 tích cho 1 số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 15: Chia 2 số có tận cùng là các chữ số 0, chia cho số có 2 chữ số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 16: Thương có chữ số 0, chia cho số có 3 chữ số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 18: Bài tập cuối học kỳ 1

Đánh giá

25-02-2024 20:13

rất hay

22-10-2023 08:22

hayyyyyyyyyyyyyyy

21-10-2023 19:24

bài rất hay

25-08-2023 17:42

Tốt

07-02-2023 20:46

HAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!

27-12-2022 21:06

cayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

17-12-2022 22:09

Hay

16-11-2022 21:13

Rất hay

07-11-2022 19:44

đáawdwawaawwa
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser