Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 4 - Học kỳ 2

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 4 Toán 21572 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 4 học kỳ 2 phiếu ôn tập Toán 4 học kỳ 2
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 19: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 20: Ki-lô-mét vuông. Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 21: Phân số, Phân số và phép chia số tự nhiên

Phiếu bài tập Toán 4: Bài tập TẾT 2022

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 22: Rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 23: So sánh hai phân số cùng mẫu số, so sánh hai phân số khác mẫu số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 24: Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 25: Phép cộng phân số, phép trừ phân số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 26: Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 27: Phép nhân phân số, Tìm phân số của 1 số, Phép chia phân số

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 28: Phép chia phân số, Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 29: Hình thoi, diện tích hình thoi

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 30: Giới thiệu tỉ số, tìm 2 số biết tổng và tỉ số của hai số đó, luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 31: Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ của hai số đó, Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 32: Tỉ lệ bản đồ; Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ; Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 33: Bài tập về số tự nhiên, bài tập phép tính về số tự nhiên, bài tập biểu đồ

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 34: Bài tập về phân số và các phép tính với phân số, bài tập về đại lượng

Phiếu bài tập Toán 4 tuần 35: Bài tập về hình học, tìm số trung bình cộng, bài toán tổng tỉ

Đánh giá

25-02-2024 20:11

hay

11-01-2023 20:44

Hay lắm anh em ơi ăn mừng

19-12-2022 19:35

hay

26-09-2022 21:45

hay quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser