Quay lại

Bài giảng Toán lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Tập 1

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 1 Toán 7171 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

Nội dung của cuốn sách Toán lớp 1 chú trọng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Mỗi đơn vị kiến thức đều được hình thành qua việc sử dụng các phẩm chất của học sinh và năng lực đặc thù môn Toán, gồm: năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ -phương tiện toán học.

Sách Toán 1 được tích hợp xoay quanh hai mạch kiến thức: Số và Phép tính, Hình học và đo lường.

lớp 1 Toán Chân trời sáng tạo Tập 1
Nội dung
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser