Quay lại

Phiếu ôn tập tuần - Toán 1 - Học kỳ 2

Khóa học chưa được thẩm định

Lớp 1 Toán 33358 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Mức độ, yêu cầu cần đạt
  • HS ghi nhớ lại các kiến thức toán học đã học
  • HS hiểu đề bài, biết cách làm bài và cách tương tác để hoàn thành các bài luyện tập.
 • Năng lực
  • Năng lực chung: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo.
  • Năng lực chuyên môn:  Tính toán; Tin học; Công nghệ.
 • Phẩm chất
  • HS được bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.
phiếu ôn tập tuần ôn tập Toán 1 học kỳ 2 phiếu ôn tập Toán 1 học kỳ 2
Nội dung

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 19: Số có hai chữ số

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 20: Số có hai chữ số

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 21: So sánh số có hai chữ số

Phiếu bài tập Toán 1: Bài tập Tết 2022

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 22: Bảng các số từ 1 - 100, luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 23: Dài hơn, ngắn hơn, đơn vị đo độ dài

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 24: Đơn vị đo độ dài, thực hành ước lượng đo độ dài

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 25: Luyện tập chung, phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 26: Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số, phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 27: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 28: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 29: Luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 30: Luyện tập chung, xem giờ đúng trên đồng hồ

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 31: Các ngày trong tuần, thực hành xem lịch và giờ

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 32: Thực hành xem lịch và giờ, luyện tập chung

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 33: bài tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 34: Bài tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Phiếu bài tập Toán 1 tuần 35: Bài tập hình học và đo lường, bài tập chung

Đánh giá

07-05-2024 20:19

xcbgfjj

10-07-2023 18:08

Rất hữu ích

05-10-2022 18:52

rất tuyệt vời
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser