Quay lại

Đề kiểm tra học kì I - Toán 1

Đã xác minh

Lớp 1 Toán 2180 phát thích

Miễn phí

Tham gia Edulive

Đăng nhập để sử dụng chức năng này

Mô tả

Bộ đề gồm 10 đề kiểm tra giữa kì I và 20 đề kiểm tra cuối kì I. Các đề kiểm tra được thể hiện dưới dạng bài tương tác. Nội dung đề kiểm tra được tham khảo từ sách "Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì I", tác giả Nguyễn Văn Quyền.

toán 1 đề kiểm tra học kì I sách cánh diều bài giảng tương tác edulive
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser