Chính sách bảo hành đổi trả

Bài trước Bài tiếp theo

Đổi gói đăng ký:

Edulive không hỗ trợ chuyển đổi giữa các gói đăng ký 1 tháng và 1 năm. Trường hợp vẫn còn thời gian sử dụng gói Pro và thanh toán tiếp thì thời hạn sử dụng sẽ được cộng dồn.