Chính sách hủy đăng ký và hoàn tiền

Bài trước Bài tiếp theo

Chính sách hủy đăng ký và hoàn tiền:

Edulive không áp dụng hủy đăng ký cho tài khoản đã nâng cấp. Edulive sẽ không hoàn trả lại số tiền bạn đã thanh toán cho gói đã đăng ký. Sau khi đã nâng cấp tài khoản thì bạn sẽ sử dụng cho đến khi hết hiệu lực theo gói đã mua.