Hình thức thanh toán

Bài trước Bài tiếp theo

Edulive áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán của ví điện tử VNPAY. Người dùng sử dụng trực tiếp ví VNPAY để thanh toán hoặc sử dụng các tài khoản ngân hàng nằm trong danh sách VNPAY hỗ trợ để thanh toán.