Chính sách giao hàng

Bài trước Bài tiếp theo

Khi khách hàng thanh toán qua cổng thanh toán trực tuyến của Edulive, Edulive xác nhận đã thanh toán thành công sẽ tiến hành kích hoạt khóa học cho Khách hàng. Đây là hình thức tự động.

Đối với Khách hàng mua hàng qua hình thức chuyển khoản/thanh toán trực tuyến: Đơn hàng được xác nhận từ khi kiểm tra đơn hàng với thông tin về giá trị đơn hàng và các thông tin liên quan.