Hướng dẫn mua khóa học

Bài trước Bài tiếp theo

Để mua một gói nội dung trên thư viện, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn trực tiếp hoặc tìm kiếm một nội dung mẫu mà bạn thích.
  2. Chọn vào nút Mua ngay
  3. Kiểm tra đơn hàng và chọn Xác nhận giỏ hàng.
  4. Chọn phương thức thanh toán từ các phương thức mà Edulive hỗ trợ: Ví VNPAY
  5. Thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của phương thức thanh toán.