Chính sách bảo hành đổi trả

Bài trước Bài tiếp theo

Quy trình đổi trả hàng: 

Nếu Khách hàng đang học cảm thấy khóa học không hiệu quả, khách hàng có thể gọi đến hotline để được tư vấn chuyển đổi sang khóa học khác.

  • Thời gian yêu cầu hoàn tiền không quá 7 ngày kể từ ngày thanh toán.
  • Khách hàng mua khóa học đã kích hoạt và chưa học quá 50% thời lượng khóa học
  • Chỉ áp dụng đổi khóa học ngang giá hoặc hơn giá. Khách hàng sẽ phải đóng bù phần chênh lệch nếu khóa học mới có giá trị cao hơn khóa học hiện tại.