Gia hạn gói đăng ký

Bài trước Bài tiếp theo

Gia hạn gói đăng ký:

Gói Edulive Pro không tự động gia hạn. Khi hết thời gian đã đăng kí, bạn phải tiến hành mua thêm gói Edulive Pro để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Các gói đăng kí tiếp theo sẽ được cộng dồn thời gian sử dụng với gói hiện tại. Chúng tôi sẽ gửi thông báo đến bạn trước thời điểm gói Edulive Pro hết hạn 3 ngày.