Xem trước - Lưu - Thoát

Bài trước Bài tiếp theo

Từ thanh công phía trên cùng bên phải, chọn nút Xem trước. Bạn có thể tương tác trực tiếp trên nội dung, âm thanh, video sẽ được phát khi xem trước. Với mục đích để kiểm tra xem toàn bộ phiếu tập đã được soạn có phù hợp chưa và chỉnh sửa lại nếu cần.

Khi đã soạn xong phiếu bài tập thì bạn có thể chọn nút Lưu để lưu lại nội dung thiết kế vào thời điểm bấm. Mẹo nhỏ: Bạn nên thường xuyên lưu để tránh việc mạng internet không ổn định ảnh hướng đến nội dung.

Khi đã hoàn thành và lưu thì bạn chọn nút Thoát, nhưng nếu và quên chưa lưu thì đừng lo, khi bạn chọn thoát thì hệ thống đã tự động lưu cho bạn trước khi thoát rồi.