Cài đặt định dạng hộp văn bản

Bài trước Bài tiếp theoĐể cài đặt định dạng văn bản, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Phông chữ:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào ô phông chữ.
 3. Từ danh sách phông chữ thả xuống bạn hãy chọn hoặc tìm kiếm phông chữ bạn muốn dùng.

 

Cỡ chữ:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cỡ chữ.
 3. Sử dụng nút + hoặc – để tăng giảm cỡ chữ.

 

Tạo phong cách cho văn bản:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào các phong cách văn bản.
 3. Chọn 1 trong các phong cách Bôi đậm, In nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang.

 

Màu nền hộp văn bản:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu nền văn bản.
 3. Nhập trực tiếp mã màu #hex hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.

 

Màu văn bản:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu văn bản.
 3. Nhập trực tiếp mã màu #hex hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.

 

Căn lề ngang:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề ngang.
 3. Chọn một trong 4 lựa chọn căn lề ngang văn bản.

 

Căn lề dọc:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề dọc.
 3. Chọn một trong 3 lựa chọn căn lề dọc văn bản.

 

Kiểu gạch đầu dòng:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn kiểu gạch đầu dòng.
 3. Chọn một trong 3 lựa chọn gạch đầu dòng.

 

Chiều cao dòng:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn chiều cao dòng.
 3. Chọn một trong 4 lựa chọn cho chiều cao của dòng văn bản.

 

Độ trong suốt:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt.
 3. Chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 - 1.