Ngân hàng câu hỏi

Bài trước Bài tiếp theoĐể nhặt câu hỏi từ ngân hàng, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Câu hỏi.
  2. Từ danh sách câu hỏi có sẵn bạn hãy tìm những câu hỏi phù hợp với nhu cầu sử dụng và bấm chọn trực tiếp vào câu hỏi để nhặt câu hỏi vào phiếu bài tập.