Tạo câu hỏi Hệ thống

Bài trước Bài tiếp theoĐể tạo câu hỏi hệ thống bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Câu hỏi.
  2. Khi mở thẻ câu hỏi thì hệ thống mặc định kích hoạt tính năng Câu hỏi hệ thống. Bạn hãy chọn tạo một loại câu hỏi từ 6 dạng câu hỏi có sẵn.
  3. Nhập liệu vào các trường thông tin theo mô tả.
  4. Chọn nút Thêm mới để hoàn thành thao tác.