Công cụ tải lên Video

Bài trước Bài tiếp theo


Để tải lên video từ máy tính cá nhân, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Tải lên. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Tải lên.
  2. Bạn hãy chọn vào mục Video.
  3. Bấm chọn vào nút Tải lên.
  4. Chọn những video bạn muốn sử dụng từ máy tính của bạn.

 

Độ trong suốt:

  1. Nhấp chọn vào video đã được tạo trên giao diện thiết kế.
  2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía bên phải, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt.
  3. Chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 - 1.