Công cụ Biểu đồ trong phiếu bài tập

Bài trước Bài tiếp theoĐể thêm biểu đồ vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Biểu đồ. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Biểu đồ.
  2. Chọn vào các mẫu biểu đồ có sẵn hệ thống đã gợi ý.

 

Để cài đặt dữ liệu cho biểu đồ, bạn hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp chọn vào biểu đồ đã được tạo trên giao diện thiết kế.
  2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt Dữ liệu biểu đồ.
  3. Chọn nút chỉnh sửa trên giao diện.
  4. Tăng, giảm cột hàng hoặc thay đổi dữ liệu theo nhu cầu sử dụng.