Tạo câu hỏi trực quan

Bài trước Bài tiếp theoĐể tạo câu hỏi trực quan bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào Câu hỏi trực quan
  2. Giờ bạn tiếp tục chọn tạo một loại câu hỏi từ 5 dạng câu hỏi có sẵn.