Tạo Phiếu bài tập mới

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạo phiếu bài tập sẽ có 2 cách, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây để tạo: 

Cách 1:

  1. Chọn vào nút Tạo mới từ thanh điều hướng chức năng bên trái.
  2. Chọn vào nút Phiếu bài tập để tạo.
  3. Đặt tên cho phiếu của bạn.

 

Cách 2:

  1. Chọn vào chức năng Thư mục của tôi.
  2. Chọn vào nút dấu cộng từ thanh cộng cụ góc bên phải.
  3. Chọn vào nút Phiếu bài tập để tạo.
  4. Đặt tên cho phiếu của bạn.

Giờ bạn có thể tự tạo nội dung của bạn thân, nếu bạn còn bỡ ngỡ chưa biết cách sử dụng thì hãy xem hướng dẫn sử dụng được đính kèm ở mục Hướng dẫn liên quan. Phiếu bài tập được tạo mới được lưu vào chức năng Thư mục của tôi, bạn sử dụng chức năng này để quản lý các phiếu bài tập bản thân đã tạo.