Cài đặt định dạng hình khối

Bài trước Bài tiếp theoĐể cài đặt định dạng cho đối tượng hình khối, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Phông chữ :

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào ô phông chữ.
 3. Từ danh sách phông chữ thả xuống bạn hãy chọn hoặc tìm kiếm phông chữ bạn muốn dùng.

 

Cỡ chữ:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cỡ chữ.
 3. Sử dụng nút + hoặc – để tăng giảm cỡ chữ.

 

Tạo phong cách cho hình khối:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ hình khối xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào các phong cách văn bản.
 3. Chọn 1 trong các phong cách Bôi đậm, In nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang.

 

Màu chữ của hình khối:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu chữ.
 3. Nhập trực tiếp mã màu #hex hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.

 

Căn lề ngang:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề ngang.
 3. Chọn một trong 4 lựa chọn căn lề ngang văn bản.

 

Căn lề dọc:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 3. Chọn một trong 3 lựa chọn căn lề dọc văn bản.

 

Chiều cao dòng:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn chiều cao dòng.
 3. Chọn một trong 4 lựa chọn cho chiều cao của dòng văn bản.

 

Kiểu gạch đầu dòng:

 1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn kiểu gạch đầu dòng.
 3. Chọn một trong 3 lựa chọn gạch đầu dòng.

 

Độ trong suốt:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt.
 3. Chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 - 1.