Vẽ - Công cụ vẽ cơ bản

Bài trước Bài tiếp theoĐể vẽ hình vẽ đạng đường, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Vẽ. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Vẽ.
 2. Từ các tùy chọn bạn hãy bấm vào bút vẽ dạng đường để thêm Hình vẽ phù hợp với nhu cầu.
 3. Vẽ trực tiếp lên phần thiết kế.
 4. Chọn nút Dừng vẽ khi đã vẽ xong. 

 

Để thay đổi kiểu đường viền của hình vẽ đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút mũi tên mở rộng phía bên phải ngoài cùng.
 3. Từ bảng tùy chỉnh mở rộng, bạn kéo xuống mục Kiểu đường viền.
 4. Bạn hãy chọn phong cách đường viền phù hợp với nhu cầu sử dụng.

 

Để thêm văn bản trên hình vẽ dạng hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Nhấp đúp vào giữa hình vẽ.
 3. Nhập nội dung văn bản của bạn vào hình vẽ.

 

Để sửa văn bản trên hình vẽ dạng hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn vào một hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Kích đúp vào hình vẽ và sửa nội dung văn bản.
 3. Sau khi đã sửa xong nội dung thì bạn hãy bấm chuột ra ngoài để kết thúc việc chỉnh sửa.

 

Để nhân bản hình vẽ đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn vào một hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút nhân bản đối tượng.

 

Để xóa hình vẽ, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào hình vẽ đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút Xóa.