Công cụ bút vẽ

Bài trước Bài tiếp theoĐể sử dụng công cụ bút vẽ, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn nút Công cụ.
  2. Chọn công cụ muốn sử dụng "Lựa chọn màu sắc cho đối tượng, Đối tượng văn bản, Đối tượng bút vẽ, Đối tượng hình khối, Con trỏ chuột, Hoàn tác thao tác, Làm lại thao tác, Sao chép đối tượng, Dán đối tượng đã sao chép, Xóa đối tượng, Tẩy đối tượng, Xóa hết".