Thưởng điểm cho học sinh

Bài trước Bài tiếp theo

Để thưởng điểm cho một học sinh, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào nút Tham gia dưới cùng bên trái thanh công cụ.
  2. Trỏ chuột vào học sinh mà bạn muốn thưởng điểm.
  3. Chọn vào nút cho điểm.