Thêm Video

Bài trước Bài tiếp theoĐể chèn video vào nội dung giảng dạy, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn công cụ Chèn video.
  2. Chọn vào ô Tìm kiếm và nhập nội dung tìm kiếm mong muốn, kết quả tìm kiếm được lấy trực tiếp từ nguồn youtube
  3. Chọn ảnh phù hợp và chọn nút Xác nhận.