Thêm hình ảnh

Bài trước Bài tiếp theoĐể chèn hình ảnh vào nội dung giảng dạy, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn công cụ Chèn hình ảnh.
  2. Chọn vào ô Tìm kiếm và nhập nội dung tìm kiếm mong muốn, kết quả tìm kiếm được lấy trực tiếp từ nguồn google. Chọn ảnh phù hợp và chọn nút Xác nhận.
  3. Chọn nút Tải lên để chọn hình ảnh từ máy tính cá nhân.