Công cụ hẹn giờ

Bài trước Bài tiếp theoĐể sử dụng công cụ hẹn giờ, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút Công cụ tại thanh chức năng phía dưới cùng.
  2. Chọn nút Hẹn giờ.
  3. Cài đặt thời lượng muốn hẹn.
  4. Chọn nút Phát để bắt đầu đếm ngược.
  5. Chọn nút Tạm dừng để tạm dừng đếm ngược.
  6. Chọn nút Kết thúc để dừng hẳn.

Hướng dẫn liên quan: