Kéo thả học sinh tương tác nội dung

Bài trước Bài tiếp theo

Để kéo thả học sinh vào tương tác trên nội dung, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Mở danh sách học sinh bằng nút Tham gia trên thanh công cụ.
  2. Từ danh sách học sinh, bạn hãy bấm-giữ chuột-kéo học sinh vào màn hình nội dung và thả chuột.