Giới thiệu phòng học tương tác

Bài trước Bài tiếp theoPhòng học tương tác là chức năng để tạo một phòng học trực tuyến, bạn có thể chia sẻ các nội dung đã soạn giảng, các nội dung từ thư viện của Edulive, bài tập và bạn có thể cùng học sinh của mình tương tác đồng thời trên nội dung.