Tạo phòng học tương tác

Bài trước Bài tiếp theoĐể tạo phòng học tương tác, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào nút Tạo mới từ thanh điều hướng chức năng bên trái.
  2. Chọn vào nút Phòng học tương tác để tạo.