Mở nội dung dạy

Bài trước Bài tiếp theo

Để Mở nội dung dạy, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn nút Thay đổi nội dung tại thanh công cụ và chọn từ thư viện file.
  2. Chọn nội dung từ thư viện của Edulive hoặc thư mục cá nhân.