Thêm câu hỏi

Bài trước Bài tiếp theoĐể thêm câu hỏi vào nội dung giảng dạy, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào công cụ thêm câu hỏi.
  2. Chọn vào loại câu hỏi muốn tạo.
  3. Nhập câu hỏi và đáp án của bạn vào các ô trống tương ứng, bạn có thể thêm hay giảm bớt các đáp án cho câu hỏi.
  4. Chọn Thêm mới để tạo câu hỏi cho lớp học. Sau khi đã giao và học sinh đã làm bài thì bạn có thể chọn vào nút Xem câu trả lời để xem bài làm của học sinh trong lớp đã nộp