Mời học sinh tham gia lớp

Bài trước Bài tiếp theoCó 2 cách để mời học sinh tham gia phòng học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

Cách 1:

  1. Chọn nút Sao chép đường dẫn từ thanh chức năng bên trái.
  2. Gửi đường dẫn cho học sinh.

 

Cách 2: Mời bằng mã tham gia

  1. Gửi cho học sinh đường dẫn https://edulive.net.
  2. Sao chép mã tham gia và gửi cho học sinh của bạn.
  3. Học sinh chọn nút Nhập mã trên đầu trang và nhập mã được gửi để tham gia lớp.