Hiện và ẩn công cụ

Bài trước Bài tiếp theo

Với mỗi đối tượng trên đều có công cụ chỉnh sửa mở rộng với nhiều chỉnh sửa nâng cao. Để mở công cụ chỉnh sửa của một đối tượng thì bạn có hai cách, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để mở:

Cách 1:

  1. Chọn vào đối tượng cần chỉnh sửa.
  2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào biểu tượng mũi tên phía cuối thanh công cụ.

Giờ bạn có thể tuy chọn các định dạng chỉnh sửa theo nhu cầu.

 

Cách 2:

  1. Chọn vào đối tượng cần chỉnh sửa.
  2. Bấm vào nút chuột phải để mở nhanh công cụ chỉnh sửa mở rộng.

Giờ bạn có thể tuy chọn các định dạng chỉnh sửa theo nhu cầu.