Cài đặt định dạng hình khối

Bài trước Bài tiếp theo

Để cài đặt định dạng cho đối tượng hình khối, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Phông chữ

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào ô phông chữ.
 3. Từ danh sách phông chữ thả xuống bạn hãy chọn hoặc tìm kiếm phông chữ bạn muốn dùng.

Cỡ chữ:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cỡ chữ.
 3. Sử dụng nút + hoặc – để tăng giảm cỡ chữ.

Tạo phong cách cho hình khối:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào các phong cách văn bản.
 3. Chọn 1 trong các phong cách Bôi đậm, In nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang.

Màu nền hình khối:

 1. Nhấp chọn vàohình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ hình khối xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu nền hình khối
 3. Nhập trực tiếp mã màu #hex hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.

Màu chữ của hình khối:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nut cài đặt màu chữ
 3. Nhập trực tiếp mã màu #hex hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.

Căn lề ngang:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề ngang.
 3. Chọn một trong 4 lựa chọn căn lề ngang văn bản.

Căn lề dọc:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút căn lề dọc.
 3. Chọn một trong 3 lựa chọn căn lề dọc văn bản.

Kiểu gạch đầu dòng:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn kiểu gạch đầu dòng.
 3. Chọn một trong 3 lựa chọn gạch đầu dòng.

Chiều cao dòng:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào tùy chọn chiều cao dòng.
 3. Chọn một trong 4 lựa chọn cho chiều cao của dòng văn bản.

Độ trong suốt:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt.
 3. Chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 - 1.

Sao chép thuộc tính

Sử dụng để sao chép thuộc tính của một hình khối này cho một hay nhiều hình khối khác

 1. Nhấp chọn vào hình khối gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn Kích thước, Vị trí, Màu nền, Màu chữ, Màu đường viền, Phông chữ hoặc Tất cả thuộc tính.
 3. Nhấp chọn vào hình khối cần sao chép thuộc tính từ hình khối gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 4. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt Dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép.