Nền - Thay nền bài giảng

Bài trước Bài tiếp theo

Để thực hiện thay nền cho bài giảng thì bạn sẽ có 2 định dạng là hình nền màu và hình nền hình ảnh, thực hiện theo hướng dẫn sau để thay nền:

Hình nền màu là các màu sắc đơn sắc và bạn có thể dễ dàng tùy biến:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Nền. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Nền.
  2. Chọn trực tiếp vào các ô màu được Edulive gợi ý hoặc bấm vào nút chọn màu từ bảng màu.
  3. Nhập trực tiếp mã màu #hex hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.

Hình nền hình ảnh là kho hình nền mẫu được thiết kế chuyên nghiệp dành cho bạn sử dụng:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Nền. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Nền.
  2. Chọn vào mục Edulive để nhận các gợi ý từ kho hình nền của hệ thống.
  3. Chọn hình nền từ các gợi ý của hệ thống cho bạn nếu những nền đó phù hợp.
  4. Để tìm các hình nền cụ thể phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn hãy nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào đề xuất bộ lọc bên dưới thanh tìm kiếm để tìm theo chủ đề và thể loại.
  5. Để thêm hình ảnh vào thiết kế, hãy nhấp vào hình ảnh đó.