Tạo hình khối

Bài trước Bài tiếp theo

Để thực hiện tạo đối tượng hình khối cho bài giảng, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Để thêm hình khối vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Hình khối. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Hình khối.
 2. Nhấp vào dạng hình bạn muốn để thêm Hình khối phù hợp với nhu cầu.

Để thêm hình khối có công thức toán vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Hình khối. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Hình khối.
 2. Từ mục Hình khối bạn hãy chọn vào văn bản Hình khối có gắn thẻ Math.
 3. Nhấp chọn vào hình khối rồi từ thanh công cụ hình khối xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn nút Thêm công thức toán hoặc bấm vào nút mũi tên mở rộng phía bên phải ngoài cùng.
 4. Từ bảng tùy chỉnh mở rộng, bạn kéo xuống và chọn nút Thêm công thức toán để nhập.

Để thay đổi màu sắc hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu nền.
 3. Nhập trực tiếp mã màu #hex hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.

Để thay đổi màu sắc đường viền hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút cài đặt màu đường viền.
 3. Nhập trực tiếp mã màu #hex hoặc chọn từ bảng màu có sẵn để cài đặt.

Để thay đổi kiểu đường viền của hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút mũi tên mở rộng phía bên phải ngoài cùng.
 3. Từ bảng tùy chỉnh mở rộng, bạn kéo xuống mục Kiểu đường viền.
 4. Bạn hãy chọn phong cách đường viền phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Để thêm văn bản trên hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Nhấp đúp vào giữa hình khối.
 3. Nhập nội dung văn bản của bạn vào hình khối.

Để nhân bản hình khối đã tạo, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn vào một hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút nhân bản đối tượng.

Để xóa hình khối, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào hình khối đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút Xóa.