Chọn và thêm font chữ

Bài trước Bài tiếp theo


Để thêm phông chữ theo sở thích, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp chọn vào hộp văn bản đã được tạo trên giao diện thiết kế.
  2. Từ thanh công cụ văn bản xuất hiện ở phía trên hoặc trên bảng cài đặt mở rộng.
  3. Từ danh sách phông chữ thả xuống bạn hãy chọn vào lựa chọn “Khác”.
  4. Bạn hãy sử dụng bộ lọc, nhập tên phông chữ muốn thêm hoặc tìm trên danh sách phông chữ mà hệ thống gợi ý.