Công cụ Youtube

Bài trước Bài tiếp theo

Để thêm video từ yotube vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Youtube. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Youtube.
 2. Chọn video từ các gợi ý của youtube cho bạn nếu những ảnh đó phù hợp.
 3. Để tìm các video cụ thể phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn hãy nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm để tìm video bạn muốn sử dụng.
 4. Để thêm video vào thiết kế, hãy nhấp vào video đó.

 

Độ trong suốt:

 1. Nhấp chọn vào video đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt.
 3. Chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 - 1.

 

Sao chép thuộc tính:

 1. Nhấp chọn vào video gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn Kích thước, Vị trí, Màu nền, Màu chữ, Màu đường viền, Cài đặt font chữ hoặc Tất cả thuộc tính.
 3. Nhấp chọn vào video cần sao chép thuộc tính từ video gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 4. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt Dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép.