Tạo phim hình

Bài trước Bài tiếp theo

Để thực hiện tạo đối tượng phim hình cho bài giảng, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Để thêm phim hình từ kho mẫu vào thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào Phim hình. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Phim hình.
 2. Chọn vào mục Edulive để nhận các gợi ý từ kho hình ảnh của hệ thống.
 3. Chọn vào những ảnh phù hợp từ các gợi ý của hệ thống cho bạn nếu những ảnh đó phù hợp.
 4. Để tìm các hình ảnh cụ thể phù hợp với nhu cầu sử dụng, bạn hãy nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm hoặc nhấp vào đề xuất bộ lọc bên dưới thanh tìm kiếm để tìm theo chủ đề và thể loại.
 5. Để thêm hình ảnh vào thiết kế, hãy nhấp vào hình ảnh đó.

 

Để tải lên phim hình từ máy tính cá nhân, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Tải lên. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Tải lên.
 2. Bạn hãy chọn vào mục Phim hình.
 3. Bấm chọn vào nút Tải lên.
 4. Chọn những hình ảnh bạn muốn sử dụng từ máy tính của bạn.

Hình ảnh khi tải lên sẽ tự động được đưa vào giao diện thiết kế.

 

Để nhân bản phim hình trên thiết kế, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn vào một phim hình có trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút nhân bản đối tượng.

Sau khi nhân bản thì hệ thống sẽ tạo ra một phim hình mới giống hoàn toàn với bản gốc.

 

Để xóa Phim hình, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chọn vào Phim hình đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào nút Xóa.

Phím tắt: Nhấn Delete trên bàn phím để xóa hình ảnh khỏi thiết kế. Hành động này không thể hoàn tác, bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi thao tác.