Công cụ tải lên audio

Bài trước Bài tiếp theo

Để tải lên audio từ máy tính cá nhân, bạn hãy làm theo các bước sau:

 1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Tải lên. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Tải lên.
 2. Bạn hãy chọn vào mục Audio.
 3. Bấm chọn vào nút Tải lên.
 4. Chọn những audio bạn muốn sử dụng từ máy tính của bạn.

 

Độ trong suốt:

 1. Nhấp chọn vào audio đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt.
 3. Chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 - 1.

 

Sao chép thuộc tính:

 1. Nhấp chọn vào audio gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn Kích thước, Vị trí, Màu nền, Màu chữ, Màu đường viền, Cài đặt font chữ hoặc Tất cả thuộc tính.
 3. Nhấp chọn vào audio cần sao chép thuộc tính từ audio gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 4. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt Dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép.